MATKAILUAUTON / ASUNTOAUTON VUOKRAUSEHDOT

KOUKUSSA.COM FINLAND (Y-TUNNUS 2212574-4)

VUOKRAUSEHDOT LYHYESTI:

 • Huoletonta käyttöä maalaisjärjellä
 • Varausmaksu 250€, joka maksetaan heti varauksen jälkeen
 • Varaus on maksettu kokonaisuudessaan kuukausi ennen varausta
 • Varaus voidaan peruuttaa kuluitta vähintään 30 vuorokautta ennen varauksen alkua
 • B-ajokortillinen kuljettaja tai kuljettajat, jotka merkitään vuokrasopimukseen
 • Auton sisäpuolen siivous, wc:n tyhjennys, auton tankkaus ja toinen kaasupullo on täynnä ennen palautusta
 • Vahinkotilanteissa omavastuu 800€. Poikkeuksena väärän polttoaineen tankkaus.
 • Autoa ei vuokrata festareille eikä muihin rymytapahtumiin
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja
 • Vuokrahintaan kuuluu 2000 km /viikko tai 600 km /viikonloppu. Ylimenevät kilometrit 0,50 €/km.

1. VUOKRA-AIKA

Kesäaikana (kesäkuu-elokuu) lyhin vuokrausaika on pääsääntöisesti 7 vuorokautta esim. maanantaista sunnuntaihin (/launtai – perjantai). Kesäajan ulkopuolella myös viikonloput ja yksittäiset päivät ovat mahdollisia. Vuokra-aika alkaa esimerkiksi maanantaina klo 10:00 ja päättyy sunnuntaina klo 18:00 ellei vuokranantajan kanssa toisin sovita. Palautuspäivä, aika ja paikka merkitään vuokrasopimukseen. Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä.

2. VARAUSMAKSU

Asuntoauton vuokrauksen varausmaksu on 250 €. Varausmaksu peritään sähköpostitse lähetettävällä laskulla. Varausmaksu suoritetaan laskun osoittamaan eräpäivään mennessä ja sillä vahvistetaan vuokrattavan asuntoauton varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu laskun eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu. Varausmaksu on osa vuokrasummaa ja vuokran loppuosa maksetaan vuokrausehtojen mukaisesti 1kk ennen vuokraustapahtumaa/auton noutoa.

3. VUOKRAN MAKSU 

Asuntoauton vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan. Lasku lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kesäajan (kesäkuu-elokuu) vuokraukset laskutetaan n. 1,5 kk ennen vuokraustapahtumaa ja muina aikoina n. 1kk ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli varausajankohta on lähempänä kuin 4 viikkoa ennen vuokraustapahtumaa, tulee vuokra maksaa heti. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä ennen auton noutoa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua palauteta.

4. VARAUKSEN PERUUTUS

Jos vuokraaja peruu varauksen vähintään 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, palautetaan maksettu varausmaksu kokonaisuudessaan. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkua tai jättää vuokran loppuosan maksamatta, varausmaksua ei palauteta.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja /vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä. Mikäli vuokraajana on yritys, myös vastuullisen kuljettajan luottotiedot tarkistetaan.

Vuokraamo voi perua varauksen ilman seuraamuksia, mikäli aiempien vuokraajien jäljiltä on tapahtunut esimerkiksi liikennevahinko tai auto ei ole sellaisessa käyttökunnossa, jossa sen kuuluisi olla. Tälläisessä tapauksessa vuokrasumma palautetaan kokonaisuudessaan vuokraajalle.

Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan sijaisautoa jos autoa ei voida vuokrata teknisen vian, kolarin, varkauden tai muun syyn takia. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai vahingoista auton rikkoutumisen, kolarin, varkauden tms. johdosta.

5. AUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokranantaja luovuttaa asuntoauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja täyttävät vuokrasopimuksen ja tarkistavat yhdessä auton kunnon ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat. Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä. Ennen vuokrausta otamme vakuutusyhtiötä varten valokopion ajokortistasi. Vuokrauksen jälkeen tuhoamme valokopion.

6. VUOKRAAN SISÄLTYY

Auton käyttö vuokra-ajaksi. Käytönopastus, wc-kemikaalit, auton vakuutus 800 € omavastuulla, ruokailuvälineet, astiasto, ruoanlaittovälineet, peitot ja tyynyt, yksi täysi kaasupullo sekä autossa olevat käyttötavarat ja laitteet vuokraajan käyttöön koko vuokra-ajaksi.  Vuorkaaja velvoitetaan käyttämään sängyissä, peitoissa ja tyynyissä lakanoita. Halutessasi voit lisähintaan ostaa valmiiksi pedatut sängyt ja pyyhkeet autoon 12€/setti. Auton vuokrahintaan sisältyy 2000 km /viikko tai 600 km/ viikonloppu. Ylimenevät kilometrit 0,50€ /km.

7. AUTON PALAUTTAMINEN

Auto palautetaan vuokrasopimuksessa sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuun palautusajankohtaan mennessä. Auto palautetaan huolellisesti siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä, tankki täynnä, toinen kaasupullo täytenä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä. Auton on oltava tyhjennetty, siivottu ja luovutuskunnossa vuokrasopimukseen merkittyyn palautusaikaan mennessä. Vuokra-aikaan kuluvien kilometrien ylittyessä, maksetaan ylimenevät kilometrit 0,50€ /km palautuksen yhteydessä.

Autoa palautettaessa vuokralleantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista. joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksen yhteydessä.

Mikäli auto palautetaan myöhässä sovitusta ajankohdasta, on vuokranantajalla oikeus periä korvaus vuokrasopimuksen laiminlyönnistä seuraavasti.

 • 100€ jos auto on myöhässä 0-2h sovitusta palautusajankohdasta
 • 500€ jos auto on myöhässä yli 2h sovitusta palautusajankohdasta

Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu etukäteen, asia ilmoitetaan viranomaisille ja vuokralainen on lisäksi velvollinen maksamaan vuokranantajalle myöhästymiskorvausta 120€/päivä.

Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta mikäli vuokralainen on laiminlyönyt vuokrasopimuksessa esitetyt asiat:

 • sisäsiivous 150€
 • wc-kasetin tyhjennys 100€
 • auton tankkaus 200€
 • kaasupullon täyttö 60€ (autossa on kaksi kaasupulloa, joista toinen palautetaan täytenä)
 • lakanoiden käyttämättä jättäminen 50 € kpl (peitto /tyyny /sänky, jokainen veloitetaan erikseen)
 • kilometrirajoituksen ylittäminen 0,50€/km

Vuokrasopimuksen laiminlyönneistä lähetetään lasku vuokraajalle korvaamaan edellä mainitut kulut vuokranantajalle, 7 päivän maksuajalla.

8. VAKUUTUKSET JA VASTUUT

Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 800 €. Jos autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 800 € seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Vakuutuksen piiriin ei kuulu väärästä polttoaineen tankkauksesta aiheutuneet kulut. Väärän polttoaineen tankkauksesta aiheutuneista kuluista vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. Korvausvastuuseen kuuluu myös auton hinauksesta aiheutuneet kulut sekä vahingosta aihetuneiden seisontapäivien korvaaminen, vuorokausimaksu (120 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Jos asuntoautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, matkailuauton ajamisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan

Vuokraaja on velvollinen yllä lueteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

 1. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
 2. Korvaamaan asuntoautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
 3. Korvaamaan asuntoauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty ja niistä on määrätty sanktiot vuokrausehdoissa).
 4. Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattomattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun (120 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
 5. Jos raitisvesisäilöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 2000 €.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana asuntoauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

9. ASUNTOAUTON KÄYTTÖ

Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Peruuttamistilanteissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tulee tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti.

Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista, moottoriöljystä yms. ja huolehtimaan auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

Vuokraan ei sisälly polttoaineet. Autossa on lähtiessä täysi tankki dieselpolttoainetta ja se palautetaan tankki täytenä. Autoon saa tankata vain dieselpolttoainetta. Vuokraaja on korvausvelvollinen väärän polttoaineen aiheuttamista kustannuksista ja siitä johtuvan auton seisonta-ajan vuokrasta enintään 30pv saakka.

Vuokraaja lukitsee asuntoauton aina poistuessaan sen läheisyydestä. Autoa ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Asuntoautoa saa käyttää vain Suomessa ja ulkomaille viennistä on sovittava etukäteen. Vuokraaja perehtyy auton käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Asuntoautossa ei saa tupakoida eikä asuntoautoon saa tuoda lemmikkejä. Mikäli autossa todetaan jälkitarkastuksessa tupakoidun veloitetaan siitä 1000 € tai jos autossa todetaan pidetyn lemmikkieläimiä veloitetaan siitä 750 € siivous ja puhdistuskuluina.

Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. Auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina ajettaessa ja sateella.

Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle asuntoautossa ilmenneestä virheestä tai asuntoautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Ensin puhelimitse vuokraamolle ja sitten täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

11. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamo luovuttaa asuntoauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet asuntoauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa asuntoautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan sijaisautoa jos matka keskeytyy teknisen vian, kolarin, varkauden tai muun syyn takia. Matkan keskeytyminen korvataan auton kaskovakuutuksen matkan keskeytymisestä määräävällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vain kaskovakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai vahingoista auton rikkoutumisen, kolarin, varkauden tms. johdosta. Auton rikkouduttua teknisen vian takia on vuokraamo velvollinen palauttamaan vuokran niiltä päiviltä, jolloin auto ei ole ollut käytössä.

Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan.

12. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.

13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Ehdot päivitetty 28.02.2022